Compare Products

Hide

Clear All

VS

Home> Support> Downloads>

Reyee Cloud PoC Guide V1.0-TR

2021-11-03 View:
Ruijie Switch PoC Guide

 

   

 

 

A picture containing text, clipartDescription automatically generated
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reyee Cloud KavramKanıtı (PoC) Kılavuzu

V1.0

 

 

 

 

 

 

 

RuijieNetworks

Fuzhou,Çin


 

 

Telif Hakkı Bildirimi

Ruijie Networks©2021

Bu dokümanın tüm telifhakları Ruijie Networks tarafından saklı tutulur. Hiçbir şekilde ve ne sebepleolursa olsun, Ruijie Networks'ün önceden yazılı izni alınmadan, bu dokümanın yada bu dokümanın herhangi bir kısmının, herhangi bir şekilde çoğaltılması,alıntılanması, kopyalanması, üzerinde değişiklik yapılması, yayınlanması,tercüme edilmesi veya ticari olarak kullanılması yasaklanmıştır.

MuafiyetBildirimi

Budoküman üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan "olduğu gibi"sağlanmıştır. Bu dokümanın içeriği herhangi bir bildirimde bulunulmadandeğiştirilebilir. Doküman ile ilgili son bilgileri, lütfen Ruijie Networks websitesinden elde ediniz. İçerik doğruluğunu temin etmek için Ruijie Networkselinden gelen çabayı göstermiştir ancak noksanlıklar, tutarsızlıklar veyahatalardan kaynaklanan kayıplar ve zararlar için hiçbir sorumlulukyüklenmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürünlerimizi kullandığınıziçin teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Önsöz

Bu Doküman, mühendislereAnahtar (Switch) ürünlerini test ederken yardımcı olmak amacıyla teknikyönlendirme sağlar. Bu Doküman; senaryolar, yapılandırma, komutlar, ekrangörüntüleri, topoloji ve diğer ilgili materyalleri içerir. Bu Doküman gerçekkoşullar altında farklılıklardan ötürü benzer bir durumun çözümüne yardımcıolmayabilir.

Hedef Kitle

l  AğMühendisleri

l  AğYöneticisi (Admin)

 

Teknik Yardım Almak İçin

l  RuijieNetworks Web Sitesi: http://www.ruijienetworks.com

l  RuijieHizmet Portalı: http://caseportal.ruijienetworks.com

 

Lütfenherhangi bir Ruijie El Kitabı hakkında tavsiyelerde bulunmak ve hatalarıraporlamak için Ruijie Hizmet Portalına başvurunuz.

 

İlgili Dokümanlar

Dokümanlar

Açıklama

Komut Referansı

Komut modları, parametre açıklamaları, kullanım kılavuzları ve ilgili örnekleri içeren yapılandırma komutlarını açıklar.

Donanım Kurulum ve Referans Kılavuzu

İşlevsel ve fiziksel özellikleri açıklar ve cihaz kurulum adımlarını, donanım sorun giderme işlemlerini, modül teknik özelliklerini ve kablolar ve konektörler için kullanım kılavuzlarını ve özelliklerini sağlar.

 

Revizyon Geçmişi

Tarih

İçerik değişiklikleri

Gözden Geçiren

2021.5.20

İlk yayınlanma V1.0

Ruijie GTAC


 

İçindekiler

Önsöz. 3

1.     RuijieCloud Test Listesi 6

2.     Test Listesi 3

2.1.      Yönetim.. 3

2.1.1.        Cloud web. 3

2.1.2     Cloud APP. 5

2.2.      TemelÖzellikler. 6

2.2.1.        Hızlı provizyonlama---APP. 6

2.2.2     Hızlıprovizyonlama---eWeb. 8

2.2.3     Topoloji 10

2.2.4     Rapor 10

2.2.5     CCTV---NVR/IPkamera. 14

 

 


 

.  RuijieCloud Test Listesi

Kategori

Test Öğesi

Açıklama

Geçti

Başarısız

1.     Yönetim

Cloud web

Cloud web; çevrimiçi olarak Reyee cihazını destekler.

 

 

Cloud APP

Cloud APP; çevrimiçi olarak Reyee cihazını destekler.

 

 

2.     Temel Özellikler

Hızlı provizyonlama---APP

Reyee cihazının hızlı provizyonu için Ruijie Cloud APP kullanılır.

 

 

Hızlı provizyonlama---eWeb

Reyee cihazının hızlı provizyonu için eWeb kullanılır.

 

 

Topoloji

Cihaz topolojisi normalde cloud üzerinde görüntülenebilir.

 

 

Rapor

Rapor normal bir şekilde kontrol edilir, düzenlenir ve dışarıya aktarılır.

 

 

CCTV – NVR/IP kamera

Kamera normal bir şekilde algılanır ve çevrimiçi hale gelir.

 

 


Not: Kavram Kanıtı(PoC) öncesinde, lütfen cihazın cloud (bulut) içerisinde desteklenebilir olupolmadığını kontrol edin. Bunu cloud destek listesi üzerinden kontroledebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım1. Cloud içerisinde Desteklenen Cihaz Listesini açın.

Adım2. Cihazın liste içerisinde bulunup bulunmadığını kontrol edin.

 


.  TestListesi

1.1.    Yönetim

1.1.1.  Cloud web

Test projesi

Cloud web

Testin amacı

Cloud web tarafından Reyee cihazın desteklediğinin gösterilmesi.

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1.     Cloud dashboard (gösterge paneli) cihazı normal bir şekilde göstermektedir.

 

2.     Cihaz, cloud üzerinde normal bir şekilde çevrimiçi olmuştur.

 

 

3.     Cihaz ayrıntıları normal bir şekilde görüntülenmektedir.

 

 

Ölçüm kaydı

Reyee cihazı, cloud üzerinde başarılı şekilde çevrimiçi olmuştur ve bilgiler normal bir şekilde görüntülenmektedir.

Testin sonucu

Reyee cihazı cloud web üzerinde çevrimiçi olabilmektedir.

 

1.1.2   Cloud APP

Test projesi

Cloud APP

Testin amacı

Cloud APP tarafından Reyee cihazın online olarak desteklediğinin gösterilmesi.

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1.     Cihaz, cloud APP üzerinde normal bir şekilde çevrimiçi olmuştur.

2.     Cihaz ayrıntıları normal bir şekilde görüntülenmektedir.

   

 

Ölçüm kaydı

Reyee cihazı, cloud APP üzerinde başarılı şekilde çevrimiçi olmuştur ve bilgiler normal bir şekilde görüntülenmektedir.

Testin sonucu

Reyee cihazı cloud APP üzerinde çevrimiçi olabilmektedir.

1.2.    TemelÖzellikler

1.2.1.  Hızlıprovizyonlama---APP

Test Projesi

Hızlı provizyonlama---APP

Testin Amacı

Reyee cihazın hızlı provizyonu için Ruijie Cloud APP kullanıldığının gösterilmesi.

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1.     Cihazı bağlayın.

2.     Cloud APP’i açın, “Project” (Proje) üzerine tıklayın, bir proje oluşturun ve “have Reyee Aps” (Reyee Erişim Noktaları Var) seçimini yapın.

  

 

3.     Wi-Fi’ye bağlanın ve cihazlar algılayın.

  

4.     Temel yapılandırma

  

5.     Cihaz çevrimiçidir.

Ölçüm kaydı

Reyee cihazı, cloud üzerinde çevrimiçidir ve temel yapılandırma tamamlanmıştır.

Testin sonucu

Reyee cihazı, hızlı provizyonlamayı sonlandırmak için Cloud APP’i kullanabilmektedir.

1.2.2   Hızlıprovizyonlama---eWeb

Test projesi

Hızlı provizyonlama---eWeb

Testin amacı

Reyee cihazın hızlı provizyonlanması için Reyee eWeb kullanıldığının gösterilmesi.

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1.     Cihazı bağlayın.

2.     Cihaz SON’u yapılandırın.

Cihazın LAN portuna bağlayın veya Erişim Noktasını varsayılan Wi-Fi'ye (Ruijie-mxxxx) bağlayın.

Cihaz IP’sini 192.168.110.1 olarak girin.

3.     Ağı oluşturun.

4.     Cihazı cloud ile senkronize edin.

5.     Cihaz, cloud üzerinde çevrimiçi olmuştur.

 

Ölçüm kaydı

Reyee cihazı, cloud üzerinde çevrimiçidir ve temel yapılandırma tamamlanmıştır.

Testin sonucu

Reyee cihazı, hızlı provizyonlamayı sonlandırmak için eWeb’i kullanabilmektedir.

1.2.3   Topoloji

Test projesi

Topoloji

Testin amacı

Cihaz topolojisinin cloud web ve APP üzerinde normal bir şekilde görüntülendiğinin gösterilmesi.

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1.     Cloud, cihaz topolojisini normal bir şekilde göstermektedir.

2.     Cloud APP, topolojiyi normal bir şekilde göstermektedir.

Gerçek topolojinin kontrol edilebilmesi için ‘topology’ (topoloji) üzerine tıklamanız gereklidir.

 

Ölçüm kaydı

Reyee cihazı, Cloud APP ve Cloud web üzerinde topolojiyi görüntüleyebilmektedir.

Testin sonucu

Reyee cihazı, Cloud APP ve Cloud web üzerinde topolojiyi normal bir şekilde görüntüleyebilmektedir.

1.2.4   Rapor

Test projesi

Rapor

Testin amacı

Raporun normal bir şekilde kontrol edilebildiğinin, düzenlenebildiğinin ve dışarıya aktarılabildiğinin gösterilmesi.

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1.      1. Cloud web içerisinde raporu kontrol edin.

2.      2. Raporu normal bir şekilde düzenleyin ve dışarıya aktarın.

 

 

3.      3. Cloud APP içerisinde raporu kontrol edin.

   

4.      4. Raporu normal bir şekilde düzenleyin ve dışarı aktarın.

  

 

Ölçüm kaydı

Cloud Web ve APP; rapora tıklayabilmekte, raporu düzenleyebilmekte ve dışa aktarabilmektedir.

Testin sonucu

Cloud Web ve APP; rapora tıklayabilmekte, raporu düzenleyebilmekte ve dışa aktarabilmektedir.

1.2.5   CCTV---NVR/IPkamera

Test projesi

CCTV---NVR/IP kamera

Testin amacı

Kameranın normal bir şekilde algılandığının ve çevrimiçi hale geldiğinin gösterilmesi.

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1.     Cihazı bağlayın.

2.    Kameranın, Akıllı CCTV Switch PoE portuna bağlı olduğundan ve 20-30 dakikadan daha uzun bir süredir çalıştığından emin olun.

Kameraya bağlı olan portun stabil bir trafiğe sahip olduğundan emin olun.

     

3.     Eğer stabil bir trafik olmasına rağmen kamera halen çevrimiçi olamıyorsa, lütfen manuel tetiklemeyi deneyin, kamera listesini açın, “NVP” üzerine tıklayın ve ardından “AUTO” (OTOMATİK) üzerine tıklayın.

  

 

Ölçüm kaydı

IP kamera cloud üzerinde çevrimiçidir.

Testin sonucu

 

How do you like this document ?

Suggestion


(0/255)

Can we contact you to discuss your suggestion?

Privacy Policy
Thank you. We will inform you of our response as soon as possible.
Thank you again for your valuable input!
This page will be closed in 5 s…
Submit

Ruijie Networks websites use cookies to deliver and improve the website experience.

See our cookie policy for further details on how we use cookies and how to change your cookie settings.

Cookie Manager

When you visit any website, the website will store or retrieve the information on your browser. This process is mostly in the form of cookies. Such information may involve your personal information, preferences or equipment, and is mainly used to enable the website to provide services in accordance with your expectations. Such information usually does not directly identify your personal information, but it can provide you with a more personalized network experience. We fully respect your privacy, so you can choose not to allow certain types of cookies. You only need to click on the names of different cookie categories to learn more and change the default settings. However, blocking certain types of cookies may affect your website experience and the services we can provide you.

  • Performance cookies

    Through this type of cookie, we can count website visits and traffic sources in order to evaluate and improve the performance of our website. This type of cookie can also help us understand the popularity of the page and the activity of visitors on the site. All information collected by such cookies will be aggregated to ensure the anonymity of the information. If you do not allow such cookies, we will have no way of knowing when you visited our website, and we will not be able to monitor website performance.

  • Essential cookies

    This type of cookie is necessary for the normal operation of the website and cannot be turned off in our system. Usually, they are only set for the actions you do, which are equivalent to service requests, such as setting your privacy preferences, logging in, or filling out forms. You can set your browser to block or remind you of such cookies, but certain functions of the website will not be available. Such cookies do not store any personally identifiable information.

Accept All

View Cookie Policy Details

Contact Us

Contact Us

How can we help you?

Contact Us

Get an Order help

Contact Us

Get a tech support