Chào mừng tới Trung tâm Chứng chỉ của Ruijie

Nhận đào tạo IT chuyên nghiệp | Truy cập các kiến thức và kỹ năng IT quý giá

Hệ thống Chứng chỉ của Ruijie

Chứng chỉ Ruijie là chứng chỉ kỹ năng mạng chuyên nghiệp trong ngành IT. Chứng chỉ nhằm mục đích chứng nhận kiến thức và kỹ năng mạng chuyên nghiệp của ứng viên cũng như năng lực của họ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể hoặc đảm nhận các công việc kỹ thuật. Những người đủ điều kiện nhận chứng chỉ có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho người sử dụng lao động của họ. Hệ thống chứng chỉ bao gồm chứng nhận nghề nghiệp và chứng nhận kỹ sư cấp chuyên gia.

Ruijie Specialist Engineer (RSE)
—Dành cho các kĩ sư hỗ trợ kĩ thuật sau bán hàng
*Tập trung vào các công nghệ, sản phẩm của Ruijie cũng như thực hành cấu hình
Ruijie Certified PreSales (RCPS)
—Dành cho các chuyên viên tư vấn kĩ thuật trước bán hàng
*Tập trung vào kiến thức sản phẩm của Ruijie, kĩ năng trình bày cũng như hỗ trợ tư vấn trước bán hàng