Compare Products

Hide

Clear All

VS

Home> Support> Downloads>

Reyee Switch PoC Guide V1.0-TR

2021-11-04 View:
Ruijie Switch PoC Guide

 

   

 

 

A picture containing text, clipartDescription automatically generated 

 

 

 

 

 

 


A picture containing text, electronicsDescription automatically generated

 

 

Reyee Switch (Anahtar)Kavram Kanıtı (PoC) Kılavuzu

V1.0

 

 

 

 

 

RuijieNetworks

Fuzhou,Çin

 

Telif Hakkı Bildirimi

Ruijie Networks©2021

Bu dokümanın tüm telifhakları Ruijie Networks tarafından saklı tutulur. Hiçbir şekilde ve ne sebepleolursa olsun, Ruijie Networks'ün önceden yazılı izni alınmadan, bu dokümanın yada bu doküman herhangi bir kısmının, herhangi bir şekilde çoğaltılması,alıntılanması, kopyalanması, üzerinde değişiklik yapılması, yayınlanması,tercüme edilmesi veya ticari olarak kullanılması yasaklanmıştır.

MuafiyetBildirimi

Budoküman, üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan "olduğu gibi"sağlanmıştır. Bu dokümanın içeriği herhangi bir bildirimde bulunulmadandeğiştirilebilir. Doküman ile ilgili son bilgileri, lütfen Ruijie Networks websitesinden elde ediniz. İçerik doğruluğunu temin etmek için Ruijie Networkselinden gelen çabayı göstermiştir ancak noksanlıklar, tutarsızlıklar veyahatalardan kaynaklanan kayıplar ve zararlar için hiç bir sorumlulukyüklenmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürünlerimizi kullandığınıziçin teşekkür ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Önsöz

Bu Doküman, mühendislereAnahtar (Switch) ürünlerini test ederken yardımcı olmak amacıyla teknikyönlendirme sağlar. Bu Doküman; senaryolar, yapılandırma, komutlar, ekrangörüntüleri, topoloji ve diğer ilgili materyalleri içerir. Bu Doküman gerçekkoşullar altında farklılıklardan ötürü benzer bir durumun çözümüne yardımcıolmayabilir.

Hedef Kitle

l  AğMühendisleri

l  AğYöneticisi (Admin)

 

Teknik Yardım Almak İçin

l  RuijieNetworks Web Sitesi: http://www.ruijienetworks.com

l  RuijieHizmet Portalı: http://caseportal.ruijienetworks.com

 

Lütfenherhangi bir Ruijie El Kitabı hakkında tavsiyelerde bulunmak ve hatalarıraporlamak için Ruijie Hizmet Portalına başvurunuz.

 

İlgili Dokümanlar

Dokümanlar

Açıklama

Komut Referansı

Komut modları, parametre açıklamaları, kullanım kılavuzları ve ilgili örnekleri içeren yapılandırma komutlarını açıklar.

Donanım Kurulum ve Referans Kılavuzu

İşlevsel ve fiziksel özellikleri açıklar ve cihaz kurulum adımlarını, donanım sorun giderme işlemlerini, modül teknik özelliklerini ve kablolar ve konektörler için kullanım kılavuzlarını ve özelliklerini sağlar.

 

Revizyon Geçmişi

Tarih

İçerik değişiklikleri

Gözden Geçiren

2021.5.20

İlk yayınlanma V1.0

Ruijie GTAC


 

İçindekiler

Önsöz. 3

1. Ruijie Switch Test Listesi 6

2. Switch (Anahtar) Test Listeleri 8

2.1       Yönetim... 8

2.1.1     eWeb.. 8

2.2       Temel Özellikler. 9

2.2.1     PoE.. 9

2.2.2     Erişim Kontrol Listesi 10

2.2.3     DHCP Sunucusu.. 11

2.2.4     Hız Sınırlandırma. 11

2.2.5     Uzun Mesafeli İletim (LongDistance Transmission) 13

2.2.6     Kümeleme Portu.. 15

2.2.7     IGMP Snooping.. 17

2.3       Güvenlik Özellikleri 20

2.3.1     Port Koruma. 20

2.3.2     DHCP Snooping.. 21

2.3.3     Fırtına Kontrolü (Storm Control) 22

2.3.4     RLDP.. 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Ruijie Switch Test Listesi

Kategori

Test Öğesi

Açıklama

Geçti

Başarısız

Yönetim

WEB

WEB'in etkinleştirilmesi ve switch'e başarılı bir biçimde oturum açılması

 

 

Temel Özellikler

POE

POE'nin etkinleştirilmesi ve Erişim Noktasına güç verilmesi

 

 

Erişim Kontrol Listesi

Erişimi engellemek için erişim kontrol listesi oluşturulması

 

 

DHCP sunucusu

Hizmet DHCP'nin etkinleştirilmesi ve IP Havuzunun oluşturulması

Bilgisayar üzerinde IP adresi alınası testi

 

 

Hız Sınırlandırma

Port üzerinde hız sınırı belirleme ve sonrasında hızı kontrol etmek için hız testi uygulama

 

 

Uzun Mesafeli İletim (Long Distance Transmission)

Cihazın uzun mesafeli iletimde açılabileceğinden emin olunması

 

 

Kümeleme Portu

Kümeleme portu oluşturma ve kümeleme portunun bant genişliğinin kontrol edilmesi

 

 

IGMP Snooping

IGMP snooping Testi

 

 

Güvenlik Özellikleri

Port Koruma

Port korumanın etkinleştirilmesi ve daha sonra farklı portlar arasındaki bağlantının test edilmesi

 

 

 

DHCP Snooping

DHCP snooping'in etkinleştirilmesi ve PC'nin doğru IP adresini alabildiğinin test edilmesi

 

 

Fırtına Kontrolü (Storm Control)

Fırtına Kontrolünün (Storm Control) etkinleştirilmesi ve portlar üzerinde trafik hızı sınırı ayarlanarak LAN Fırtına Saldırılarının önlenebileceğinin test edilmesi

 

 

RLDP

Döngü sorunu ile ilgili olarak hızlı bağlantı algılamanın (link detection) aktive edilmesi için RLDP'nin etkinleştirilmesi

 

 

 

 

 

 

Not:Kavram Kanıtı (PoC) öncesinde, lütfen eWeb yoluyla switch’in (anahtarın) en sonfirmware versiyonuna yükseltilmiş olduğundan emin olun; firmware versiyonununkontrol edilmesine dair örnek aşağıda verilmiştir.

 


1.     eWeb’eoturum açma adımları Bölüm 2.1.1’de açıklanmıştır (Sonraki sayfa).

2.     Aşağıdakiörnek RG-ES209GC-P switch (anahtar) modeli için verilmiştir.

3.     eWebarayüzü model türüne göre değişiklik gösterebilir.

 

TableDescription automatically generated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Switch (Anahtar) Test Listeleri

1.1     Yönetim

1.1.1   eWeb

Test projesi

eWeb

Testin amacı

WEB'in etkinleştirilmesi ve switch'e başarılı bir biçimde oturum açılması

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

A picture containing text, electronicsDescription automatically generated

1. PC’yi yukarıda gösterildiği gibi ağ kablosu ile switch'e (anahtara) bağlayın. (bu örnekte, port Gi0/3 bağlıdır)

2. PC’ye IP 10.44.77.201/24’ü atayın

3. Tarayıcıda switch’in (anahtarın) varsayılan IP’sini 10.44.77.200 olarak girin

Tarayıcı, Internet Explorer (IE) ve diğer ana tarayıcılardan biri olmalı ve uyumluluk modu (compatibility mode) açılmalıdır.

TableDescription automatically generated

4. Web erişimini doğrulayın. (Beklenen arayüz yukarıda gösterilmiştir)

Ölçüm kaydı

eWeb’e başarılı bir biçimde oturum açılması

Testin sonucu

eWeb, tarayıcı yoluyla 10.44.77.200 girilerek kolayca açılabilir.

Desteklenen Model

Tüm switch (anahtar) serileri

 

 

1.2     TemelÖzellikler

1.2.1   PoE

Test Projesi

PoE

Testin Amacı

Switch (anahtar), Erişim Noktasına güç verebilir

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1. Switch'i açın ve switch'i ağ kablosu ile Erişim Noktasına bağlayın

2.    Aşağıdaki düğmelere tıklayarak PoE yapılandırmasını açın

TableDescription automatically generated

 

Her bir port için PoW switch bağımsız olarak açılabilir

 

3.    Ardından web sayfasının en üstünde PoE arayüz durumu gösterilebilir

DiagramDescription automatically generated

Ölçüm kaydı

Bu senaryoda, Erişim Noktası bağlantısına bağlı olarak 120W üzerinden 2.6W (port #6 içerisinde) kullanılmıştır

Testin sonucu

Graphical user interfaceDescription automatically generated with low confidence

Desteklenen Model

ES205GC-P  ES209GC-P  ES218GC-P  ES226GC-P

NBS3100-24GT4SFP-P  NBS3100-8GT2SFP-P

NBS3200-24GT4XS-P  NBS3200-48GT4XS-P

1.2.2   ErişimKontrol Listesi

Test projesi

Erişim Kontrol Listesi

Testin amacı

Erişimi engellemek için erişim kontrol listesi oluşturulması

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

 

1. PC1'i switch'e bağlayın. (Bu senaryoda, port Gi 0/3'dür)

A picture containing text, electronicsDescription automatically generated

2.    Switch eWeb aracılığıyla ACL yapılandırmasını açın

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

 

3.    IP adresi veya MAC'a bağlı olarak bir ACL ekleyin ve ardından port Gi 0/3 ile bağlayın.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

4.    8.8.8.8 adresine ping atın, Beklenen sonuçlar: ping atma başarısız

A picture containing textDescription automatically generated

5.    ACL'in port Gi 0/3'e olan bağlantısını kesin ve 8.8.8.8 adresine ping atın

Beklenen Sonuçlar: ping atma başarılı

 

Ölçüm kaydı

ACL, port Gi 0/3'ten kaldırılır kaldırılmaz erişim derhal düzelir

Testin sonucu

Port, ACL'e bağlıyken erişim etkin bir biçimde engellenebilmektedir

Desteklenen Model

NBS serisi

 

1.2.3   DHCPSunucusu

Test projesi

DHCP Sunucusu

Testin amacı

Hizmet DHCP'nin etkinleştirilmesi ve bir IP Havuzunun oluşturulması

Her bir PC’nin bir IP adresini başarılı bir biçimde alıp alamadığının doğrulanması testi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

 

Graphical user interface, text, application, chat or text messageDescription automatically generated

1. eWeb aracılığıyla DHCP Sunucusunu etkinleştirin

2.    Hem PC1 hem de PC2 bir IP adresi alabilir.

Ölçüm kaydı

Hem PC1 hem de PC2 bir IP adresi alabilir.

Testin sonucu

DHCP sunucusu, her bir cihaza başarılı bir biçimde bir IP adresi atayabilmektedir.

Desteklenen Model

NBS 5000 serisi

 

1.2.4   HızSınırlandırma

Test projesi

Hız Sınırlandırma

Testin amacı

Port üzerinde hız sınırı belirleme ve sonrasında hızı kontrol etmek için hız testi uygulama

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

Graphical user interface, text, application, chat or text messageDescription automatically generated

1. Port Menüsünden Rate Limiting (Hız Sınırlandırma) yapılandırma sayfasını açın.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

2.    Hız sınırları yapılandırma arayüzüne girmek için Batch Edit (Toplu Düzenle) düğmesine tıklayın Portları seçin ve ardından Rx Rate (Rx Hızı) ve Tx Rate (Tx Hızı) değerlerini ayarlayın ve OK (TAMAM) üzerine tıklayın

Bu örnekte hem Rx Rate (Rx Hızı) hem de Tx Rate (Tx Hızı) için 10000kbps değeri girilmiştir. 10000kbps; kabaca yaklaşık 10mbps'dir. Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Yukarıdaki yapılandırma yapıldığında, port listesi aşağıda gösterildiği gibi görüntülenecektir. (Bu örnekte port Gi2 için hız sınırlandırma ayarlanmıştır.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

3     https://www.speedtest.net üzerinden hız testi yapın.

    Beklenen Sonuçlar: Hız başarılı biçimde sınırlandırıldı

 

Ölçüm kaydı

Hız sınırlandırma olmadan, hız aşağıda gösterildiği gibidir.

Graphical user interface, application, TeamsDescription automatically generated

Hız sınırlandırma ile ise, hızın beklediğimiz gibi sınırlandırıldığını görebiliriz. Ayarladığımız hız sınırı yaklaşık 10mbps'dir.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Testin sonucu

Hız sınırlandırma yapılandırması sayesinde hız etkin bir biçimde sınırlandırılabilir.

Desteklenen Model

NBS serisi

1.2.5   UzunMesafeli İletim (Long Distance Transmission)

Test projesi

Uzun Mesafeli İletim (Long Distance Transmission)

Testin amacı

Cihazın uzun mesafeli iletimde açılabileceğinden emin olunması

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

1. Uzun Mesafeli İletim (Long-Distance Transmission) özelliğini telefonunuzdaki Ruijie Cloud Uygulaması üzerinden yapılandırabilirsiniz.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

2.    Uzun mesafeli iletimi açmak için portları seçin ve ardından Save (Kaydet) üzerine tıklayın

Bu örnekte Uzun Mesafeli İletim için port 17 ayarlanmıştır.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

3.    IP Kameranın açılıp açılmadığını doğrulayın

    Beklenen Sonuçlar: IP Kamera, normal bir biçimde açıldı

 

Ölçüm kaydı

Uzun Mesafeli İletim etkinleştirildiğinde, IP Kamera, Reyee Switch'den 100 metre uzaklıkta bile olsa açılabilir

Testin sonucu

Uzun Mesafeli İletim özelliği, IP kamerayı 100 metre uzaklıktan başarıyla açabilmektedir

Desteklenen Model

PoE destekli ESW ve NBS serileri

1.2.6   KümelemePortu

Test projesi

Kümeleme Portu

Testin amacı

Bir kümeleme portu oluşturma ve kümeleme portunun bant genişliğinin kontrol edilmesi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

A picture containing text, device, screenshotDescription automatically generated

1. Yukarıda örnek bir topoloji gösterilmiştir. (Bu örnekte, switch 1 Reyee switch'i, switch 2 ise tipik Ruijie switch'i ifade etmektedir)

 

2.    eWeb aracılığıyla aşağıda gösterildiği gibi Port'un menüsünden Switch 1 Aggregate Port (Anahtar 1 Kümeleme Portu) yapılandırmasını açın

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

 

3.    Portları seçin ve bunları kümeleme portu 1 olarak ayarlayın. (Bu örnekte port 3 ve port 4 seçilmiştir)

Not:

Reyee switch'ler mevcut durumda sadece statik kümelemeyi desteklemektedir.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

4.    Eğer her iki tarafta da Reyee NBS switch'ler bulunuyorsa, bunların eWeb aracılığıyla yapılandırılması uygundur

5.    Ruijie switch üzerinde aşağıdaki yapılandırmayı ekleyin

SW2>enable

SW2#configure terminal

SW2(config)#interface range gigabitEthernet 0/3-4

SW2(config-if-range)#port-group 1

SW2(config-if-range)#exit

SW2(config)#interface aggregateport 1

SW2(config-if-AggregatePort 1)#switchport mode trunk

SW2(config-if-AggregatePort 1)#exit

SW2(config)#aggregateport load-balance src-mac

SW2(config)#exit

SW2#wr

6.    Kümeleme portu 1'in bant genişliğini kontrol etmek için ‘show int agg 1’ komutunu çalıştırın

7.    Switch'e downstream yönünde bir dizüstü bilgisayar bağlayın ve ping atmaya devam edin, kümeleme portundan bir hattı sökün ve ping durumunu gözlemleyin

Ölçüm kaydı

Ping, bağlantısı kesilmeyecektir

Testin sonucu

NBS serisi kümeleme portunu desteklemektedir

Desteklenen Model

NBS serisi

1.2.7   IGMPSnooping

Test projesi

IGMP snooping

Testin amacı

IGMP snooping özelliğinin etkinleştirilmesi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

TimelineDescription automatically generated

Yukarıda tipik bir topoloji gösterilmiştir.

1.    IGMP Report Suppression (Rapor Bastırma) özelliğini etkinleştirin ve global settings (genel ayarlar) içerisinde kaydedin

Unknown Multicast Pkt (Bilinmeyen Çok Noktaya Yayın Paketi) için Discard (at)n seçilmesi tavsiye edilir. (Örnek aşağıda verilmiştir)

 

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

2.    IGMP Snooping özelliğini etkinleştirin ve Save (Kaydet) üzerine tıklayın

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

3.    Aşağıdaki ayarların kurulumunu yapın

Çok noktaya yayın trafiği (multicast traffic) için VLAN ekleyin

    Multicast status (Çok Noktaya Yayın Durumu): on (açık) (zorunlu)

   Dynamic Learning (Dinamik Öğrenme): off (kapalı)

   Port üyelerini seçin (zorunlu) (Bu örnekte, port 11 ve port 12 seçilmiştir.)

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

 

Açıklama: Hiçbir port seçilmediğinde, IGMP Snooping durdurulacaktır.

4.    Çok noktaya yayın için özel bir vlan ekleyin ve multicast IP Address (çok noktaya yayın IP adresi) değerini tanımlayın ve portları seçin

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Bu örnekte, port 11 ve port 12 seçilmiştir.

 

5.    Switch tarafından çok noktaya yayın paketi (multicast packet) algılandığında, sorgu tablosunda bir liste oluşacaktır.

6.    Profile ID'yi, çok noktaya yayın IP aralığını tanımlayın ve ardından Behavior (Davranış) değerini Permit (izin ver) olarak belirleyin

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

 

Ölçüm kaydı

IGMP Snooping durumu, VLAN 1 için port Gi11 ve Gi12 üzerinde etkinleştirilmiştir

Testin sonucu

IGMP Snooping özelliği eWeb aracılığıyla Reyee Switch üzerinde kolayca ayarlanabilmektedir

Desteklenen Model

NBS serisi

 

1.3     GüvenlikÖzellikleri

1.3.1   PortKoruma

Test projesi

Port Koruma

Testin amacı

Port korumanın etkinleştirilmesi ve daha sonra farklı portlar arasındaki bağlantının test edilmesi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

TimelineDescription automatically generated

1.    PC1'e 192.168.0.1/24 IP'sini atayın

      PC2'ye 192.168.0.2/24 IP'sini atayın

      PC3'e 192.168.0.3/24 IP'sini atayın

 

2.    eWeb aracılığıyla Port Gi1 ve Gi2 üzerinde Port Korumayı (Port Protection) açın (Örnek aşağıda verilmiştir)

Graphical user interface, application, TeamsDescription automatically generated

3.    PC1 tarafından PC2'ye ping atılır Beklenen sonuçlar:  ping atma başarısız

    PC1 tarafından PC3'e ping atılır Beklenen sonuçlar:  ping atma başarılı

PC2 tarafından PC3'e ping atılır Beklenen sonuçlar:  ping atma başarılı

 

Ölçüm kaydı

Port Gi1 ve Gi2 için port koruma modu ayarlandıktan sonra PC1 ve PC2 arasındaki iletişim kısıtlanır.

Testin sonucu

Port Koruma özelliği, arayüzlerin birbirleriyle iletişimini etkin bir biçimde önlemektedir.

 

1.3.2   DHCP Snooping

Test projesi

DHCP Snooping

Testin amacı

DHCP Snooping özelliğini etkinleştirin. PC, doğru IP adresini alabilir.

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

Graphical user interface, text, application, chat or text messageDescription automatically generated

1.       PC2'ye (DHCP Sunucusu), 192.168.0.2/24 IP'sini atayın

 

2.       eWEB aracılığıyla DHCP Snooping özelliğini etkinleştirin.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

 

 

3.       PC1'in IP adresini alıp alamadığını kontrol edin (ipconfig/renew)

Beklenen Sonuçlar: PC1, IP'yi başarıyla aldı

 

4.       DHCP sunucusuna bağlı olan portu, DHCP Snooping güvenilir (trusted) port olarak yapılandırın. (Bu örnekte, port Gi2, güvenilir port olarak ayarlanmıştır)

ApplicationDescription automatically generated with low confidence

5.       Şimdi, PC1, IP adresini alabilir (ipconfig/renew)

Beklenen Sonuçlar: PC1 başarılı şekilde bir IP adresi aldı.

 

Ölçüm kaydı

İlgili port güvenilir port olarak yapılandırıldıktan sonra PC1, IP adresini başarılı şekilde alabilir

Testin sonucu

DHCP Snooping özelliği, güvenilir olmayan DHCP sunucusundan gönderilen paketleri, ilgili port güvenilir port olarak ayarlanıncaya kadar etkin bir biçimde engelleyebilmektedir

Desteklenen Model

RG-ES216GC RG-ES224GC RG-ES226GC-P

RG-ES218GC-P

NBS serisi

 

 

1.3.3   FırtınaKontrolü (Storm Control)

Test projesi

Fırtına Kontrolü (Storm Control)

Testin amacı

Fırtına Kontrolünün (Storm Control) etkinleştirilmesi. Portlar üzerinde trafik hızı sınırı ayarlanarak LAN Fırtına Saldırılarının önlenebileceğinin test edilmesi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

Graphical user interface, text, application, chat or text messageDescription automatically generated

1. Güvenlik Menüsünden (Security Menu), Fırtına Kontrolü (Storm Control) yapılandırma sayfasını açın

2.    Yayın (broadcast), Bilinmeyen Çok Noktaya Yayın (Unknown Multicast) ve Bilinmeyen Tek Noktaya Yayın (Unknown Unicast) için hız sınırı ayarlamak amacıyla Batch Edit (Toplu Düzenle) düğmesine basın

Bu örnekte, storm control (fırtına kontrolü) port Gi 0/2 üzerinde ayarlanmıştır ve her tür bilgi transferi için hız sınırı aşağıda gösterilmiştir.

 

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Yukarıdaki yapılandırma yapıldığında, port listesi aşağıda gösterildiği gibi görüntülenecektir. (Bu örnekte, port Gi2, storm control (fırtına kontrolü) ile ayarlanmıştır)

3.    PC2 için bir yayın fırtınası (broadcast storm) simüle edin. (Not : Switch üzerindeki Gi2 portu PC2'ye bağlıdır)

    Beklenen Sonuçlar: Switch; yayın fırtınasını (broadcast storm) başarıyla kontrol etti.

 

Ölçüm kaydı

Switch üzerindeki Gi2 Portuna yapılan yayın fırtınası saldırısı, trafik hız sınırını bu port üzerinde ayarlayarak önlenebilir

Testin sonucu

Fırtına Kontrolü (Storm Control), belirli portlar üzerinde trafik hız sınırı yapılandırarak LAN Storm (Fırtına) Saldırılarını etkin bir şekilde önleyebilmektedir

Desteklenen Model

NBS serisi

 

1.3.4   RLDP

Test projesi

RLDP (Rapid Link Detection Protocol - Hızlı Bağlantı Algılama Protokolü)

Testin amacı

Döngü sorunu ile ilgili olarak hızlı bağlantı algılamanın (link detection) aktive edilmesi için RLDP'nin etkinleştirilmesi

Test prosedürü ve beklenen sonuçlar

Graphical user interface, text, application, chat or text messageDescription automatically generated

1.    Advanced (Gelişmiş) Menüsünden RLDP yapılandırma sayfasını açın. Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

2.    RLDP'yi Errdisable Recovery etkinleştirilmiş olarak açın ve ardından save (kaydet) üzerine tıklayın.

Bu örnekte, Hello Interval için 3 Saniye ve Errdisable Recovery interval için 30 saniye ayarlanmıştır.

Graphical user interface, application, TeamsDescription automatically generated

3.    RLDP Management (RLDP Yönetimi) Menüsünde Port Listesinden bir port seçerek Döngü Algılamayı (Loop Detection) etkinleştirin

Bu örnekte, Döngü Algılama (Loop Detection) için port Gi2 seçilmiştir.

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

 

4.    Bu noktada, RLDP Bilgi (Info) menüsü içerisinde port durumu kontrol edilebilir

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

5.    PC2'den bir döngü simüle edin

(Not : Switch üzerindeki Gi2 portu PC2'ye bağlıdır)

    Beklenen Sonuçlar: Döngü algılandı ve Port Gi2 başarıyla kapandı

Graphical user interface, text, application, chat or text messageDescription automatically generated

1.    Switch'i Ruijie cloud'a ekleyin ve çevrimiçi olduğundan emin olun

2.    Ruijie Cloud Uygulamasını açın ve hesaba erişin

3.    Ruijie Cloud Uygulamasında RLDP'yi etkinleştirin

4.    Switch'in 2 portuna bir UTP kablo bağlıdır

5.    Port durumunu kontrol edin, portlardan birisi kapanacaktır

Ölçüm kaydı

Döngü algılandı ve Port Gi2, bu port üzerindeki RLDP özelliği etkinleştirilerek başarıyla kapatıldı

Testin sonucu

Reyee Switch, belirli portlar için RLDP özelliğini ayarlayarak döngüyü hızlı bir biçimde algılayabilmekte ve döngü ile karşılaşan portlar uyarılabilmekte, engellenebilmekte veya kapatılabilmektedir

Desteklenen Model

ESW ve NBS serileri

 

How do you like this document ?

Suggestion


(0/255)

Can we contact you to discuss your suggestion?

Privacy Policy
Thank you. We will inform you of our response as soon as possible.
Thank you again for your valuable input!
This page will be closed in 5 s…
Submit

Ruijie Networks websites use cookies to deliver and improve the website experience.

See our cookie policy for further details on how we use cookies and how to change your cookie settings.

Cookie Manager

When you visit any website, the website will store or retrieve the information on your browser. This process is mostly in the form of cookies. Such information may involve your personal information, preferences or equipment, and is mainly used to enable the website to provide services in accordance with your expectations. Such information usually does not directly identify your personal information, but it can provide you with a more personalized network experience. We fully respect your privacy, so you can choose not to allow certain types of cookies. You only need to click on the names of different cookie categories to learn more and change the default settings. However, blocking certain types of cookies may affect your website experience and the services we can provide you.

  • Performance cookies

    Through this type of cookie, we can count website visits and traffic sources in order to evaluate and improve the performance of our website. This type of cookie can also help us understand the popularity of the page and the activity of visitors on the site. All information collected by such cookies will be aggregated to ensure the anonymity of the information. If you do not allow such cookies, we will have no way of knowing when you visited our website, and we will not be able to monitor website performance.

  • Essential cookies

    This type of cookie is necessary for the normal operation of the website and cannot be turned off in our system. Usually, they are only set for the actions you do, which are equivalent to service requests, such as setting your privacy preferences, logging in, or filling out forms. You can set your browser to block or remind you of such cookies, but certain functions of the website will not be available. Such cookies do not store any personally identifiable information.

Accept All

View Cookie Policy Details

Contact Us

Contact Us

How can we help you?

Contact Us

Get an Order help

Contact Us

Get a tech support